БАКАЛАВР & МАГІСТР

БАКАЛАВР

Кафедра здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:

071 Облік і оподаткування, Освітня програма "Облік і оподаткування"

051 Економіка, Освітня програма "Бізнес-аналітика"

МАГІСТР

Підготовка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти здійснюється за наступними освітніми програмами:

071 Облік і оподаткування, Освітня програма "Облік і оподаткування"

051 Економіка, Освітня програма "Бізнес-аналітика та інформаційна безпека"

Спеціальність

071 облік і оподаткування

Спеціальність

051 бізнес-аналітика

освітня діяльність

Сьогодні на кафедрі викладається понад 60 дисциплін, зокрема економіко-математичні методи та моделі: економетрика, бухгалтерський облік та аудит, екоаудит, оцінювання «зеленої» економіки, облік і звітність в оподаткуванні, аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень, корпоративні інформаційні системи, моделювання бізнес-процесів, тощо.

У навчальному процесі застосовуються як традиційні, так і інноваційні методи й технології навчання з використанням новітніх засобів мультимедійної техніки, зокрема: ділові та рольові ігри, воркшопи, кейс-технології, аналітичні записи, тренінги, елементи науково-дослідницької діяльності й пошукової роботи, практичні заняття з використання сучасних інформаційних технологій, впроваджуються елементи дистанційного навчання з розробки навчальних курсів.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головною сферою досліджень науковців кафедри статистики, обліку та економічної інформатики є вирішення проблем адаптації міжнародних стандартів обліку, статистичних методів аналізу економічних процесів в Україні.

Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики Дніпровського національного університету ім. О.Гончара проводить щорічну міжнародну конференцію «Сучасний стан і проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження».

Співробітники кафедри підтримують тісні зв’язки з науковою спільнотою, зокрема, в межах Міжнародної програми академічних обмінів «ERASMUSMUNDUS-BMU-MID», Міжнародного науково-освітнього проекту «Формування якості товарів та послуг на ринках Центральної та Східної Європи».

міжнародне співробітництво

Студенти кафедри беруть участь у програмах наукових міжнародних обмінів – індивідуально на основі конкурсного відбору за конкретною академічною програмою або в межах існуючих договорів про співпрацю й науковий обмін між університетами. Зокрема, студенти кафедри навчалися в таких університетах, як: Лодзький університет (Польща), Вроцлавський університет (Польща); Університет «Проф. д-р Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR, м. Роттердам, Нідерланди), Louisiana State University (Baton Rouge, LA, магістерська програма з економіки сільського господарства).

Виховна робота

Велику увагу працівники кафедри приділяють організаційно-виховній роботі, яка передбачає розкриття талантів та здібностей молоді, активну співпрацю із студентами й випускниками, формування єдиного міцного колективу. Кафедрою щорічно в грудні проводиться День кафедри, у якому із задоволенням беруть участь і викладачі, й студенти та випускники, що дає можливість кожному відчути себе частиною нашої дружньої родини. Студенти кафедри разом із викладачами активно проводять зимові канікули, подорожують Україною. Окремо усі старшокурсники із задоволенням згадують свою посвяту у студенти, яка зазвичай проводиться у формі квесту чи обміну досвідом в ігровій формі. Навесні кафедра статистики, обліку та економічної інформатики усім складом традиційно організовує Свято спорту та дружби.

Contact us

Відкрита лінія ДНУ
DNU DNU_bot